8/3 CỦA MẸ

Ngày 09/03/2018 08:47

Bạn có bao giờ nghĩ đến Mẹ mình vào những ngày lễ chưa ?

Đến rồi ngày 8/3
Điện về con hỏi Mẹ quà gì đây ?
Mắng yêu ! Cười : Tổ cha mày...
Tháng 3 ngày 8 là ngày chi chi. ?

Đời mẹ chẳng biết ngày
Quanh năm suốt tháng là vì chồng con
Ai mà biếu tặng miếng ngon
Để giành cho cháu mỏi mòn đợi trông

Hôm nay đường phố đầy bông
Bao chàng công tử thong dong la cà
Vì rằng đã đến 8/3
Mua hoa tặng vợ lựa quà tặng em

Sự đời ngẫm nghĩ mà xem ?
Mấy ai thấu đáo mà đem tặng bà !
Thương thương một kiếp mẹ già
Có bao giờ biết 8/3 ngày gì ?

Chiều nay con điện thầm thì
Mẹ ơi ? Mẹ thích quà gì hay hoa
Chúng mày : Đang phải bôn ba
Hoa kia quà nọ chi cho tốn tiền...

Mẹ là Phật. Mẹ là tiên
Mẹ là tất cá Mẹ hiền dấu yêu !
Mẹ đâu cần có quà nhiều
Chỉ cần con cháu điện thầm thì hỏi thăm

Tuổi già hiu quạnh mẹ mong
Con vui cháu khỏe về thăm sớm chiều...

>> Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ

Trương Thu
07/03/2018