HẠNH PHÚC KHÓ VÀ DỄ

Ngày 26/02/2019 05:22

Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê!

Trong nhà vợ nhất Chồng nhì

Chồng nhường cho vợ vợ thương chồng nhiều

Vợ chồng chín bỏ làm mười

Chồng nóng vợ nhịn chịu thua thôi mà

Vợ chồng thì phải tin nhau

Đừng nên dối trá giấu nhau điều gì

Một điều nhịn chín điều lành

Có gì tranh luận cuối cùng phải xong

Vợ chồng gối ấp má kề

Thương nhau chưa hết thù nhau cho buồn

Còn thương thì ở bên nhau

Hết thương đầy đọa lẫn nhau làm gì

Vợ chồng hạnh phúc con ngoan

Vợ hư chồng hỏng phá tan của nhà

Con cái thiếu sự chăm nom

Không yên tâm học trưởng thành làm sao

Muốn nhà hạnh phúc cả đời

Chồng thương nhịn vợ vợ thương nhịn chồng

Trong Nguyen