HẬU 8/3 ...?

Ngày 10/03/2018 09:33

Đến rồi 9/3/ Quốc tế thùng rác xác hoa gần đầy/ Tôi đây khuyên các anh này/ Tặng hoa lấy lệ đừng bày vẽ to...

Đến rồi 9/3
Quốc tế thùng rác xác hoa gần đầy
Tôi đây khuyên các anh này:
Tặng hoa lấy lệ đừng bày vẽ to

Chỉ cần anh thực sự lo
Yêu thương trân trọng vợ cho đến già...
Xăm xoe một mớ hoa quà
Lấy lòng của vợ rồi la cà thâu đêm

Tình cảm thực sự mà xem
Vợ yêu ! Vợ quý chứ ...thèm gì hoa.?
Hạnh phúc là tự lòng ta
Hoa quà xa xỉ chỉ là tượng trưng

Cần anh thật sự yêu thương !!!
Bên người phụ nữ trọn đường cùng anh...
Phái yếu vốn rất mong manh.
Rất cần phái mạnh đỡ đần anh nha ?

Yêu thuơng chia sẽ việc nhà
Ngày nào vợ cũng 8/3 tuyệt vời ...
Hoa quà lấy lệ mà thôi
Hương vị cuộc sống cho đời chút tươi

Tôi đây chỉ có mấy lời
Anh nào thấy đúng thì mời đọc hen...

>> 8/3 CỦA MẸ

Trương Thu
09/03/2018