Sự Thực Về Việc Phóng Sinh Đúng Cách

Ngày 17/07/2019 03:37

 

Việc phóng sinh ai cũng cho là việc tốt, là việc mang lại nhiều phước báu. Nhưng vì tốt mà mọi người phóng sinh không có tỉnh thức và trí tuệ thì việc tốt cũng thành xấu. Mọi người đem thả những động vật ngoại lai có hại cho môi trường. Mọi người dặn mua vừa bán trước khiến cho những người khác phải đi đánh bắt, gây tổn thương cho con vật trước khi phóng sinh … Những việc như vậy thì chỉ làm hại thêm chứ chẳng có phước báu gì. Tính toán và sắp đặt làm mất đi ý nghĩa của việc phóng sinh. Phóng sinh, thực chất chỉ là muốn đánh động vào tâm thức chú ý bảo vệ sinh mạng của động vật khác, cũng như bảo vệ môi trường sống của chính con người mà thôi.

Phóng sinh làm không đúng cách, chọn không đúng loài vật hoặc phóng sinh vào môi trường không phù hợp có thể vô tình giết hại sinh vật, tác động xấu đến môi trường sống. Nếu phóng sinh thực hiện do tính toán đầu tư để được phước báo, trường sinh hay lợi ích thực dụng khác thì đều vô nghĩa.

Trong vô số pháp môn mà Đức Phật đã chỉ dạy, chỉ có phương pháp phóng sinh là dễ thực hành nhất để trưởng dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong Luận Đại Trí độ dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội sát sinh là tội nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất”. Thế nào gọi là phóng sinh? Phóng sinh tức là nhìn thấy các loại chúng sinh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng, mạng sống trong giây phút nguy ngập, liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống.

Phóng sinh có mười công đức như sau:

1.    Không có nạn đao binh, tránh được tia họa chiến tranh tàn sát
2.    Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh
3.    Tránh được thiên tai, dịch họa không gặp các tai nạn
4.    Con cháu đông đúc, đời đời hưng thịnh nối dõi không ngừng
5.    Chỗ mong cầu được toại nguyện
6.    Công việc làm ăn phát trinh hưng thịnh gặp nhiều thuận lợi
7.    Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỉ
8.    Giải trừ oán hận, các điều ác đều tiêu, không có lo buồn sầu não
9.    Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn
10.    Tái sinh về cõi trời hưởng phước vô cùng, nếu có tu Tịnh Độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc
Các nhà sư khuyên, không nên mua loài phóng sinh nhiều lần ở một cá nhân, địa điểm và không có tính chất định kỳ để tránh chúng sinh lại bị đanh bắt lại. Gặp con gì thì mua con đó, không đặt trước, không phân biệt nhiều hay ít, lớn hay nhỏ mà tùy tâm, thành tâm. 

Nhiều chùa thường gần tới giờ phóng sinh mới đưa các loài phóng sinh đến. Nghi lễ nhanh gọn, rồi nhanh chóng chở loài phóng sinh đi thả ngay. Việc này nhằm để chúng sinh giảm sợ hãi, ngột ngạt, tù túng và tránh cho chúng sinh không bị chết trước khi được phóng sinh.

Cần hiểu việc phóng sinh chỉ có lợi ích duy nhất là tập cho chúng ta biết yêu thương muôn loài, góp phần giảm bớt cái ác do trục lợi từ việc làm hại chim, cá … phóng sinh. Việc phóng sinh nên thành tâm làm phúc, cứu khổ, cứu nạn và ngẫu nhiên chứ không nên định sẵn và có thể làm quanh năm chứ không cứ dịp rằm tháng Bảy.

Theo Phunutoday.vn


 

Loading...

Mua ngay Đầm, Giày tại Thời trang Polly