• Chúc Mừng Năm Mới Kỷ Hợi 2019

    Khoắng cây bút viết thơ tặng bạn/Chúc Tân Niên có vạn niềm vui/Bao nhiêu vất vả đẩy lùi/Thay vào là những ngọt bùi yêu thương

Fanpage Tạp chí trung niên