Tình yêu không tuổi

Ngày 04/04/2018 01:50

Lửa yêu thương chưa bao giờ giảm nhiệt trong trái tim chứa chan sức sống của tác giả Nguyễn Thị Thục. Tạp chí Người Cao Tuổi số 7 (71) tháng 8/2014

Tuổi ngoại tám mươi, vẫn biết yêu
Yêu trời thu đẹp ráng mây chiều
Yêu giò lan tím bên vườn cảnh
Yêu nắng ban mai với gió chiều.

Tôi yêu tình bạn rất mê say
Thả bước trên đường tóc bạc bay
Chuyện cổ, chuyện kim về cuộc sống
Nhân tình thế thái ở đời này.

Tay nắm tay nhau cảm mến nhiều 
Bàn tay nói hộ vẫn còn yêu
Yêu đời đem lại niềm vui mới
Sưởi ấm tâm hồn khi đã yêu.

Ai bảo rằng tôi tuổi xế chiều?
Tình duyên đã cạn chẳng còn yêu
Khuyên ai hãy sống yêu, yêu mãi
Phương thuốc trường sinh chính là yêu.

Nguyễn Thị Thục