Từ bỏ và giữ lại

Ngày 25/02/2019 01:33

Có những thứ chúng ta nhất định phải nhớ nằm lòng trong cuộc đời!

 

- Có hai thứ bạn nên tiết kiệm , đó là sức khỏe và lời hứa.


- Có hai thứ bạn phải cho đi , đó là tri thức và lòng tốt.


- Có hai thứ bạn phải thay đổi , đó là bản thân và nhận thức.


- Có hai thứ bạn phải giữ gìn , đó là niềm tin và nhân cách.


- Có hai thứ bạn phải trân trọng , đó là gia đình và hiện tại.


- Có hai thứ bạn phải tự mình thực hiện , đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.


- Có hai thứ bạn phải lãng quên , đó là đau thương và hận thù.


- Có hai thứ bạn phải khắc ghi , là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.


- Có hai thứ bạn buộc phải có để là người thành công , đó là đam mê và lòng kiên trì.


- Có hai thứ bạn không được làm , đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.


- Có hai thứ bạn phải bảo vệ , đó là danh tín và lẽ phải.


- Có hai thứ bạn phải chấp nhận , là cái chết và sự khác biệt.


- Có hai thứ bạn phải kiểm soát , đó là bản năng và cảm xúc.


- Có hai thứ bạn phải tránh xa , đó là cám dỗ và sự ích kỷ.


- Có hai thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện , là tiền bạc và kinh nghiệm.


- Có hai thứ bạn không được sợ sệt , là cái ác và sống thật.


- Có hai thứ bạn phải nuôi dưỡng , là tình yêu và sự bao dung.


- Có hai thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống , đó là thành đạt và hạnh phúc.


- Có hai thứ bạn phải luôn sẵn sàng , đó là khó khăn và ngày mai.

ST

Loading...

Mua ngay Đầm, Giày tại Thời trang Polly