Vợ chồng già yêu thương

Ngày 12/03/2018 09:10

"Nào bà! Tôi giội nước cho/ Để tôi nhớ lại chuyến đò năm nao/ Chia tay lòng dạ cồn cào/ Nhớ hương bồ kết nhẹ chao gió chiều...

"Nào bà! Tôi giội nước cho

Để tôi nhớ lại chuyến đò năm nao

Chia tay lòng dạ cồn cào

Nhớ hương bồ kết nhẹ chao gió chiều

Quện Mái tóc huyền tôi yêu

Bao năm chinh chiến gửi nhiều nhớ thương

Giờ già về cuối chặng đường

Bên bà cùng với quê hương nặng tình".

 

"Cũng bởi giặc giã điêu linh

Nhà cửa con cái ấm tình của ông

Bao nhiêu gian khổ chất chồng

Tôi vượt qua được nhờ ông, ông à !

Nhớ ông lại giở lược ra

Đấy ! ông làm quà từ xác máy bay

Bây giờ vẫn dùng đây này

Mình nhờ phúc tổ mà may mắn nhiều

Tóc giờ chả còn bao nhiêu

Vẫn vui ông nhỉ, sớm chiều có nhau".

 

Chiều tà vương bóng hàng cau

Đôi ông bà lão thì thào chuyện xưa

Yêu thương nói sao cho vừa

Tóc bạc theo gió nhẹ đưa hương nồng.

Thơ: Nghiêm Ánh Tuyết